Razvoj industrije je doneo mnogo mnogo dobrog i pozitivnog čovečanstvu. Ali uz opšti napredak uvek idu i neke negativne pojave.

Korišćenje nafte i naftnih derivata, masti i ulja dovelo je do zagađenja životne sredine i to je najveći problem modernog čovečanstva. Svako rešenje koje doprinosi poboljšanju životnih uslova i rešavanju problema je dobrodošlo. Razvoj novih ekoloških tehnologija je jedan od važnih zadataka za budućnost. Svetske vode su prezagađenje i njihovo prečišćavanje je jedan od najvažnijih ekoloških poduhvata.

Prečišćavannje otpadnih voda je uveliko zaživelo i kod nas. Na to nas, pored sopstvenog razvoja ekološke svesti obavezuju i najnoviji zakoni i propisi koji se tiču ove oblasti.

Značajan doprinos prečišćavanju otpadnih voda daje upotreba plastičnih separatora ulja, masti i naftnih derivata.

Primena plastičnih separatora

Plastični separatori ulja, masti i naftnih derivata se koriste za:

-tretiranje tehnoloških otpadnih voda u industriji, pranju automobila, automehaničarskim i vulkanizerskim radnjama čišćenju zauljenih površina npr. na benzijskim pumpama…

– tretiranje kišnice koja otiče sa čvrstih, odnosno vodonepropusnih površina: puteva, parkirališta, parkova, trgova, skladišta…

-tretiranje otpadnih voda koja sadrže ulja i masti u restoranima, hotelima idrugim ugostiteljskim objektima, klanicama, prehrambenoj industriji…

-zadržavanje i zaštitu okolnih područja od izlivanja tečnosti gde god se za to ukaže potreba

Plastični separatori ulja, masti i naftnih derivata se ne ugrađuju na krovove, zelene površine, kanalizacione sisteme sa sanitarnom otpadnom vodom…

Način funkcionisanja plastičnih separatora

Separatori se sastoje sastoje iz dela za taloženje i dela sa koalescentnim -filterom.

Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu razrađen je sistem prečišćavanja voda u više procesa:

-u procesu sedimentacije odvajaju se grube čestice zagađenja koje imaju veću masu od vode

– proces  flotacije je  proces za razdvajanje, gde se čestice odnose uz pomoć mehurova gasa na površinu i formiraju penu, koja se lako sklanja sa tečnosti. Time se voda „bistri“, a proces je 6 do 8 puta brži od sedimentacije

– proces  sorpcije je efikasan  proces dodatne filtracije

Ugradnja plastičnih separatora

Ugradnja plastičnih separatora je brza i laka.  Nisu potrebni pripremni radovi, poput  izrade temelja. Ugrađuju se u prethodno mašinski ili ručno iskopan rov sa podlogom od peska ili šljunka. Postavljeni separator se samo po obodu zatrpava. Neophodno je zatim još obaviti podešavanje radnih visina i priključivanje dovodne i odvodne cevi. Nakon postavljanja potrebno je separator napuniti vodom do visine izlaza.

Održavanje plastičnih separatora

Kao i ugradnja, održavanje plastičnih separatora nije teško. Posle vizuelnog pregleda i uočavanja činjenice da je potrebno čišćenje treba ukloniti sadržaj separatora i odložiti ga na bezbedno mesto. Dalje je potrebno samo separator napuniti čistom vodom.

Ispuštanje prečišćene vode je moguće u prirodu ili kanalizacioni sistem pomoću posebnih priključaka.