Plastične kace ili otvoreni vertikalni rezervoari su ušli u višestruku upotrebu u domaćinstvima. Njihovom upotrebom je znatno olakšan život i obavljanje svakodnevnih poslova jer poseduju nekoliko povoljnih karakteristika.

Prednosti plasticnih kaca

Plastične kace su otporne na sve atmosferske uticaje. Lakše su od svih ostalih materijala slične namene i zato se lako prenose.Održavanje plastičnih kaca je prilično jednostavno. Iznutra su glatke, pa se lako peru. Na njima se ne zadržavaju nikave čvrste, ni lepljive materije. Takođe ne upijaju ni tečnost. Još jedna povoljna osobina plastičnih kaca je njihova dugotrajnost. Mogu se decenijama upotrebljavati,  a da ne promene ni oblik, ni sastav, ni čvrstinu.

Plasticne kace u domacinstvima

Sva naša seoska domaćinstva proizvode voće, povrće ili  žitarice. Plastične kace su idealne za skladištenje i odlaganje svih ovih proizvoda.

Plastične kace su idealne za odlaganje komine i kljuke. Komina, mezga ili drop je ostavljeno voće koje vri, odnosno fermentiše do određenog trenutka kada se od nje dalje peče rakija. U našim krajevima se za kominu tj za pravljenje rakije koristi čak 20 vrsta voća. Ostatak od pečenja rakije ili džibra se takođe može držati u plastičnoj kaci. Kljuka je izmuljano grožđe od koga se pravi rakija lozovača ili vino. Posle pranja plastične kace se mogu upotrebljavati u druge svrhe.

Plastične kace su se pokazale pogodnim ne samo za držanje alkoholnih vrenja nego i za čuvanje alkohola. Najpogodnije vrste plastičnih kaca za ovu svrhu su one napravljene od poliesterske smole impregnirane staklenim vlaknima ili od polipropilena. Ovi materijali su kiselootporni i ne utiču na miris i ukus.

Plasticne sa kace sa poklopcem ili bez poklopca

Za vino sa vodenim dihtungom, rakiju i druge destilate

Potpuno zdrave i bezbedne za upotrebu ljudi i drugih živih bića

Plastične kace su se dobro pokazale u čuvanju praškastih i zrnastih materijala i raznih hemikalija.

Domaćinstva koja drže stoku plastične kace mogu upotrebljavati i za držanje stočne hrane. Ako nemaju protočnu vodu, za vreme suše ili nestanka vode stoka se može pojiti iz zaliha koje se drže u plastičnim kacama. NA taj način se koriste kao plastične kace za vodu ili rezervoari za vodu.

Plasticne kace po želji kupca

Plastične kace se proizvode u standardnoj crnoj boji. Po želji kupca mogu se izrađivati i u drugim bojama. Takođe se po želji i potrebama kupca na njih mogu nadograditi poklopci, priključci i razni drugi elementi.

Plastične kace ili vertikalni otvoreni rezervoari imaju široku primenu i u maloj privredi i industriji.

Standardne dimenzije plasticnih kaca

Zapremina(l) 250 500 1000 1500 2000 3000 4000
Prečnik D 600 800 1000 1200 1320 1600 1600
Visina H 900 1000 1300 1350 1500 1500 2000