fbpx

Plasticne kace kao tabarke za kazane za rakiju

Svako ko je bar jednom pekao rakiju zna koliko je važna tabarka za kvalitet destilata, koliko dobro hlađenje pomaže pri pečenju rakije. Mi vam nudimo zamenu vaših metalnih tabarki za pecenje rakije ili tabarke za kazane za rakiju da zamenimo plastičnom. Naša plastična tabarka za kazan za pecenje rakije služi kao rezervoar za vodu koja hladi paru koja prolazi kroz spiralnu cev i pretvara je u kondezat. U slučaju kada se kazan koristi za pečenje rakije destilat je rakija, a recimo da se na isti način može vršiti i destilovanje vode ili nečeg drugog.

Plastična tabarka za kazan – kvalitetnija rakija

Uloga plasticne tabarke je da vrši hlađenje pare koja prolazi kroz aparat. Kvalitet destilata je bolji kada je hlađenje uspešnije. Na taj način se brže destiluje i proces je svakako uspešniji.

Mi možemo u potpunosti zmaniti metalnu tarbarku sa plastičnom, ubaciti stari vaš aparat za kondezaciju. Zbog prednosti koje već imaju plasticne kace koje koristimo za plasticne tabarke mi Vam preporučujemo da koristite plasticne kace veće zapremine. Kada imate tabarku veće zapremine možete duže u toku dana vršiti destilaciju bez dodatnog rashlađivanja.

Zamenite svoje metalne tabarke plasticnim tabarkama za kazan. Garntujemo najmanje 50 godina korišćenja bez problema

plasticne-tabarke-za-kazanImate metalnu tabarku koja je dotrajala, iz iskustva znamo da je to obično dno tabarke, mi ćemo je zameniti sa našom od plastike. Sve što treba da uradite je da vašu staru tabarku, ili aparta za destilaciju donesete kod nas. Izvršićemo zamenu, prebaciti aparat za destilovanje. Nakon toga imate potpuno novu tabarku koju je nemoguće uništiti nardnih bar 50 godina.

Plastične tabarke se prave od istog materijala kao i plastični rezervoari, a tabrake su ustvari plastične kace u koje je premešten i pričvršćen aparat za destilaciju.

Prednosti plastične tabarke za kazane

  • ne mogu se pohabati niti polomiti
  • ekoloski ispravne – mogu se reciklirati
  • ne mogu im ništa ni niske ni visoke temperature -30°C do +60°C
  • nisu porozne, apsolitno su vodonepropusne
  • otporne na Sunčevu svetlost – UV zrake
  • dugtrajnije najmanje 5 puta od metalnih tabarki za kazan

Kao što vidite iz gore navedenih prednosti koje imaju plasticne tabarke za kazane su ogromne. Ne mogu im ništa ni loše vremenske prilike niske i visoke temperature. Mnogo lakše se prenose jer su lakše od metalnih tabarki. Nema održavanja, farbanja, mazanja da ne bi propadale u toku zime.

Scroll to Top