April 1, 2022 in Blog

Rezervoari za skladištenje protivpožarne vode

Bolnice, hoteli, stambene zgrade i kancelarijski parkovi zahtevaju rezervoare za zaštitu od požara. Prilikom lociranja ovih zgrada u ruralnim područjima, velika količina vode potrebna za gašenje požara nije lako dostupna. Izbušeni bunari nemaju dovoljan protok vode jer akvafer treba da se dopuni da bi održao brzinu protoka. Da bi se rešio ovaj problem, rezervoar za skladištenje se koristi za kontinuirano prikupljanje i skladištenje dovoljno vode kako bi se ispunili zahtevi protivpožarne prskalice i mobilnih aparata za gašenje požara.

Automatski sistemi prskalica zahtevaju konstantan pritisak vode u dovodnim vodovima da bi zgrada bila zaštićena. Ove prskalice su namenjene da kontrolišu vatru, a ne da je potpuno ugase. Potreban protok vatre (NFF) se definiše kao brzina protoka koja se smatra neophodnom za kontrolu velikog požara u određenoj zgradi tokom određenog trajanja. Primer NFF za zgradu od 28.955 kvadratnih stopa sa klasifikacijom grupe 2 ekstra visoke opasnosti zahteva 1.000 galona u minuti da se koristi u trajanju od jednog sata, što je preporučeni iznos za protok creva NFPA. To je jednako 60.000 galona za skladištenje vode. Ovaj kapacitet i protok vode najbolje se postiže korišćenjem podzemnih rezervoara za skladištenje protivpožarne vode.

Prednosti ugradnje podzemnog protivpžarnog rezervoara od plastike

Podzemni rezervoari za skladištenje vode se neće smrzavati i manja je verovatnoća da će rasti bakterije i alge
Rezervoari od plastike ne rđaju i ne korodiraju
Podzemni rezervoari sa otvorima koji se mogu zaključati su bezbedni od vandalizma
Rezervoari od plastike ne stvaraju pukotine poput onih koje se formiraju u betonskim rezervoarima i nisu podložni koroziji kao čelična armatura u betonu
Podzemni rezervoari sa više pregrada mogu da čuvaju i vodu za piće i vodu za zaštitu od požara u odvojenim komorama.
Više rezervoara se može kombinovati zajedno za izgradnju velikih sistema za skladištenje
By browsing this website, you agree to our privacy policy.
I Agree