fbpx

Rezervoari za skladištenje protivpožarne vode

Protivpozarni Rezervoari: Vaš Prvi Odbrambeni Red od Požara

U današnjem svetu, gde su požari sve češći, protivpožarni rezervoari postaju neizostavni deo infrastrukture svake zgrade. Bolnice, hoteli, stambene zgrade i kancelarijski parkovi, posebno oni locirani u ruralnim područjima, suočavaju se sa izazovom obezbeđivanja dovoljne količine vode za gašenje požara. U ovim područjima, izbušeni bunari često ne mogu pružiti potreban protok vode, jer akviferi zahtevaju vreme da se dopune i održe brzinu protoka.

Značaj Protivpožarnih Rezervoara

protivpozarni rezervoari

Protivpožarni rezervoari su dizajnirani da skladište velike količine vode koje su neophodne za efikasno gašenje požara. Oni su ključni za održavanje konstantnog pritiska vode u automatskim sistemima prskalica, koji su namenjeni da kontrolišu vatru dok ne stignu vatrogasne službe. Nacionalna asocijacija za zaštitu od požara (NFPA) definiše potreban protok vatre (NFF) kao brzinu protoka koja je neophodna za kontrolu požara u određenoj zgradi. Na primer, zgrada od 28.000 kvadratnih metara sa visokim rizikom od požara zahteva protok od 1.000 litara u minuti tokom jednog sata, što je ukupno 60.000 litara vode za skladištenje.

Prednosti Podzemnih Protivpožarnih Rezervoara od Plastike

Podzemni rezervoari za protivpožarnu vodu nude brojne prednosti u odnosu na tradicionalne betonske ili čelične rezervoare:

 • Otpornost na smrzavanje: Podzemni položaj osigurava da se voda neće smrznuti, čak ni u hladnim zimskim mesecima.
 • Higijenski uslovi: Manja je verovatnoća razvoja bakterija i algi u plastici u odnosu na druge materijale.
 • Otpornost na koroziju: Plastični rezervoari ne podležu rđanju i koroziji, što produžava njihov vek trajanja.
 • Sigurnost od vandalizma: Sa zaključavajućim otvorima, podzemni rezervoari su zaštićeni od neovlašćenog pristupa.
 • Izdržljivost: Za razliku od betona, plastika ne stvara pukotine kroz koje bi voda mogla da procuri.
 • Fleksibilnost: Podzemni rezervoari sa više pregrada mogu istovremeno skladištiti vodu za piće i protivpožarnu vodu u odvojenim komorama.
 • Modularnost: Više rezervoara se može kombinovati za izgradnju velikih sistema za skladištenje.

Implementacija Protivpozarni Rezervoari

Pri implementaciji protivpožarnih rezervoara, važno je uzeti u obzir sledeće faktore:

 • Kapacitet: Rezervoari moraju biti dovoljno veliki da zadovolje kapacitet vode za zgradu.
 • Lokacija: Idealno je da se rezervoari postave blizu zgrade, ali u skladu sa bezbednosnim propisima.
 • Pristupačnost: Rezervoari treba da budu lako dostupni za vatrogasne službe.
 • Održavanje: Redovno održavanje je ključno za osiguranje funkcionalnosti sistema.

Zaključak

Protivpožarni rezervoari su neophodan deo infrastrukture za svaku zgradu koja želi da osigura maksimalnu zaštitu od požara. Ulaganje u kvalitetne rezervoare za protivpožarnu vodu je ulaganje u sigurnost i dugoročnu zaštitu imovine. Sa sve većim brojem požara, ovi sistemi nisu samo preporuka, već neophodnost.

Scroll to Top