fbpx

Kako funkcioniše septička jama

Da li ste se ikad zapitali kako septičke jame uspevaju da zadrže i procesuiraju sav otpad koji napušta vaš dom? Koristeći kombinaciju prirode i tehnologije, ovi neverovatni inženjerski pokreti omogućavaju zajednicama bez centralizovanih kanalizacionih sistema da žive širom sveta.

Plasticne septicke jame

Savremeni septički rezervoari sastoje se od zakopanih rezervoara od betona, fiberglasa ili plastične septičke jame kakve mi proizvodimo. Ovaj rezervoar cisterna drži sakupljenu otpadnu vodu iz vašeg doma dovoljno dugo da se kruta tvar raspadne i sakupi na dnu rezervoara. Sva preostala ulja i masti sakupljaju se na vrhu rezervoara. Tečni deo (zvan otpadne vode) izlazi u drenažno polje, veliko područje podzemnog šljunka koje olakšava apsorpciju natrag u tlo. Aerobne bakterije u tlu prirodno razgrađuju štetne komponente otpadne vode i filtriraju je ponovo u podzemnu vodu.

Istorija nastanka septicke jame

Sve je počelo 1860. godine kada je francuski inženjer po imenu John Mouras dizajnirao prvi prototip onoga što će se kasnije zvati septička jama. Pomoću glinenih cevi preusmerio je otpadne vode iz svog doma u betonski rezervoar. Nakon skoro decenije korišćenja domaćeg sistema bez ikakvih problema, Mouras je odlučio otvoriti svoj rezervoar da vidi da li još uvek sve funkcioniše. Cisterna je bila skoro u potpunosti bez čvrstog otpada. Mouras je znao da bi njegov izum mogao mnogima pomoći pa je sistem uveo u SAD 1883. godine.

 NAPOMENA: Separatori masti ulja i naftnih derivata rade na sličnom principu, pa detalniije o sepratorima masti i ulja pogledajte ovde

Odrzavanje septickih jama

Septički sistemi (plastične septičke jame) zahtevaju redovno održavanje pumpi da uklone talog i nečistoće iz rezervoara. Učestalost zavisi od veličine rezervoara i broja stanara u vašem domaćinstvu, ali predlažemo da pumpate najmanje svake tri do četiri godine. Ovo održavanje treba da obavlja stručnjak, a može biti i vrlo opasno ako to pokušate sami. Ako septički sistemi ne uspiju, mogu se ispustiti neobrađena otpadna voda koja kontaminira obližnje izvore pitke vode. Svaki kontakt sa neobrađenim otpadom može predstavljati ozbiljne zdravstvene rizike. Izbegavajte stvaranje kvarova u septičkoj jami bacanjem kafe, opušaka, masti za kuvanje i drugih predmeta koji se ne mogu raspadnuti iz odvoda za domaćinstvo, toaleta ili sudopera.

Za sve informacije oko plastičnih septičkih jama možete nas kontaktirati.

Scroll to Top