Šta su katamarani?

Katamarani su vrsta plovila sa 2, 3 ili više spojenih trupova. Počeli su da se upotrebljavaju pre 4000 godina. Još tada su ljudi shvatili da je ova vrsta plovila lakša i brža od brodova sa jednim trupom.
Polinežani su vekovima sa njima plovili preko Indijskog i Tihog okeana koristeći kao pogon snagu vetra i jedra različitih oblika. Danas se, naravno ne koriste i plovila na motorni pogon, a novije generacije koriste električni ili hibridni pogon.
Ova vrsta brodova i čamaca je popularna među sportistima i jedriličarima. Osim za sport i rekreaciju koriste se i za druge namene: za priobalni prevoz, u vojne svrhe i za razne specijalne namene.
Katamaran se sastoji iz dva jednaka međusobno povezana paralelna trupa. Katamarani postižu veću brzinu uz manju potrošnju goriva zahvaljujući vitkim razmaknutim trupovima. Oni prave veću površinu palube i imaju bolju stabilnost.
Trimaran ima dug vitak trup, a sa strane još dva manja bočna trupa- plovka ili ama.
Trupova na ovoj vrsti plovila može biti i više. Na primer, pentamarani imaju pet trupova.

Pontoni za katamarane i trimarane od polietilena

Pontoni za katamarane i trimarane od polietilena visoke gustine su odlična osnova za katamaranska plovila.Nije im potrebna antikorozivna zaštita , izdržljivi su su na visokim i niskim temperaturama i u slanoj i slatkoj vodi.Otporni su nahabanje. Ispunjavaju sve ekološke standarde. Mogu se izrađivati po različitim nacrtima i zahtevima. Cena im je uvek pristupačna.
Pontoni od polietilena mogu biti dobra osnova i za manja pristaništa ili ribnjake. Mogu služiti kao podloga za razne vrste splavova, za kuće za odmor i razne druge objekte na vodi.
Ovi pontoni su idealna, jeftina i praktična zamena za sve konstrukcije, plovila i bilo kakve građevinske poduhvate na vodi gde su ranije korišćeni drvo ili metal.