Vertikalni plastični rezervoari su zbog oblika i pozicije pogodni za čuvanje raznih vrsta tečnih i čvrstih matrerija, posebno u objektima gde je bitna ušteda prostora.

Primena plastičnih rezervoara

Najčešću primenu vertikalni plastični rezervoari su našli u čuvanju sledećih materija:

  • Voda i druge tečnosti
  • Тečno đubrivo
  • Otpadno biljno ulje
  • Poljoprivredne hemikalije
  • Industrijske hemikalije
  • Dizel izduvna tečnost (DEF), nafta, benzin, lož-ulje, biodizel…

Najraširenija upotreba ovih rezervoara je čuvanje vode. Plastični rezervoari za vodu mogu u sebi skladištiti i tehničku vodu i vodu za piće. Mogu se koristiti za zalivanje ili se u njima može držati voda za potrebe domaćih životinja. U njima se mogu držati alkoholna pića,  voćni proizvodi, kašasti proizvodi, mineralna voda, zrnasti proizvodi, praškasti proizvodi, čvrste materije…

Poslednjih godina plastični rezervori se upotrebljavaju kao bazeni za akvakulture, najviše za ribnjake. U njima se uspešno gaje i ukrasne ribe i ribe za ljudsku ishranu.

Plastični vertikalni rezervoari se koriste u proizvodnji i zaista imaju širok spektar upotrebe. Bilo da se upotrebljavaju pojedinačno ili kao veliki sistemi skladištenje raznoraznih proizvoda i materijala u njima se pokazalo kao najpraktičnije rešenje. Testiranja plastičnih materijala u različitim uslovima su dokazala njihov kvalitet, postojanost i svestranost u korišćenju. Vrlo često i  sami kupci iznalaze nova rešenja i načine upotrebe.  Uz malo mašte i kreativnosti povećava se broj  ideja koji dovode do višestruke koristi. Zadovoljni kupci se ne drže samo klasičnih i već ustaljenih preporuka, nego stalno otkrivaju nove pronalaske.

Na plastične vertikalne rezervoare se upravo zbog njihove raznovrsne primene mogu nadograditi: odbojnici, separatori, nosači za miksere, mlaznice, ventili…

Postavljanje vertikalnih  plastičnih rezervoara

Kao i kod svih ostalih plastičnih proizvoda ove vrste postavljanje i ugradnja  vertikalnih  plastičnih rezervoara je brza i jednostavna. Ono što je veoma važno za vertikalne rezervoare jeste da budu postavljeni na ravnoj površini i bezbedni od prelivanja, delimičnog pomeranja ili mehaničkih uticaja koji ih mogu oštetiti.

Ako vam je potreban rezervoar drugog oblika pogledajte horizontalni plastični rezervoari.

Kod odlaganja opasnih materija moguća je izrada duplih zidova radi povećanja bezbednosti.

Zbog lakšeg održavanja i korišćenja na vertikalne plastične rezervoare se mogu ugraditi penjalice, razni obeleživači, pokazivači nivoa,elementi za lakše pomeranje, prenošenje ili prevoz, uške za nošenje…

Održavanje plastičnih vertikalnih rezervoara

U rezervoare koji se upotrebljavaju za vodu potrebno je redovno koristiti sredstava za prečišćavanje.

Rezervoari se povremeno prazne i njihova unutrašnjost se adekvatno čisti, zavisno od sadržaja koji su ga ispunjavali.

Uz pravilnu upotrebu njihov rok je praktično neograničen.