fbpx

Plastične septičke jame

Na našim prostorima kanalizacioni sistemi uglavnom nisu rešeni, čak ni u urbanim delovima. Plasticne septicke jame su idealno rešenje za sva domaćinstva koja nisu priključena na ove sisteme. Otporne su i na visoke i na niske temperature, a ne šteti im ni UV zračenje. Na njih ne utiču hemijske supstance ni iz zemljišta, ni iz domaćinstva. Pošto su od plastičnih materijala, za njih ne postoji mogućnost korozije.  Podzemne vode ne utiču na njih. Štite od zaraza i neugodnih mirisa.

Zahvaljujući dobro razvijenoj tehnologiji izrade (horizontalni rezervoari i vertikalni rezervoari), iskustvu i kvalitetu plastične septičke jame traju decenijama kada se ugrade, bez ikakvih dodatnih ulaganja. Novac uložen u njih višestruko će se isplatiti. Mnogobrojne druge pogodnosti izbor ovog proizvoda će se uvek pokazati ispravnim i korisnim. Odličan kvalitet po pristupačnoj ceni su želja i potreba svakog kupca.

Protočne i neprotočne septicke jame

Postoje dve vrste septičkih jama: protočne i neprotočne. Protočne septičke jama sadrže odvodne kanale koji u zemlju sprovode delimično prečišćenu vodu. Neprotočne septičke jame mogu pomoću cevovoda u zemlju sprovoditi delimično prečišćenu vodu, uz uslov da okolni izvori pitke vode nisu izloženi zagađenju.

Plastične septičke jame se proizvode  tehnologijom spiralnog namotavanja polietilena visoke gustine –PEHD i polipropilena (PP) . Zapreminu, prečnik i visinu je moguće izraditi u dogovoru sa kupcem.

Septicke jame od plastike se mogu proizvoditi sa jednom, dve ili više komora. Komore ili taložnici služe za taloženje  čvrstih supstanci, a njihov broj zavisi od kapaciteta objekta i protoka otpadnih voda.

Dvokomorne i trokomorne septičke jame se postavljaju brzo i lako. Ceo proces se obavlja za manje od jednog dana. Najpre treba iskopati rupu u koju će septička jama biti postavljena. Unutrašnja površina rupe  se ispunjava peskom. Zatim se u rupu spušta septička jama i prazan prostor se ispunjava peskom do 2/3 visine septičke jame. Preostali deo rupe se može ispuniti zemljom.

Izbor veličina i instalacija septicke jame

Plastične septičke jame se obično ukopavaju u zemlju na dubinu od oko 1-2 metra. Sve zavisi u skladu sa lokalnim propisima i konfiguracijom i uslovima tla. Nakon što se jama postavi u iskopanu rupu, oko nje se dodaje sloj šljunka ili sitnog kamenja. Na kraj rupa se zatrpava zemljom.

Kada je reč o veličini plastične septičke jame, ona zavisi od broja ljudi koji će je koristiti i njihovih potreba. Uopšteno, veći modeli su potrebni za kuće sa više stanovnika, dok su manji modeli prikladni za manje kuće ili kampove. Važno je odabrati odgovarajuću veličinu septičke jame. Mora se osigurati dovoljan kapacitet za obradu otpadnih voda koje se stvaraju u kući.

Kada se određuje veličina septicke jame od plastike? Važno je uzeti u obzir nekoliko faktora, uključujući broj ljudi koji će koristiti sistem, broj kupatila u kući, količinu vode koja se koristi. To može pomoći u osiguravanju da se odabere odgovarajuća veličina koja će zadovoljiti potrebe kuće ili objekta.

Zaključak

Ukratko, plastične septičke jame se obično ukopavaju u zemlju na odgovarajuću dubinu i povezuju cijevima kako bi se osigurao pravilan protok otpadnih voda kroz celi sistem. Veličina septičke jame se određuje na osnovu broja ljudi koji će koristiti sistem, broja kupatila u kući, količine vode koja se koristi i lokalnih propisa. Odabir odgovarajuće veličine može pomoći u osiguravanju efikasnog prečišćavanja otpadnih voda i dugotrajnog rada plastične septičke jame.

I održavanje plastičnih septičkih jama je takođe jednostavno. Po potrebi se u nju ubacuju sredstva za održavanje septičkih jama. Prazne se cisternom preko posebnog priključka.

Zapremina (l)Prečnik (Ø mm)Dužina (mm)
5008001000
100013001270
150010001950
200010002600
300012002700
400012003700
500012003800
500016002500
600012005400
600016002500
700016003500
800016004000
1000016005000
1200016006000
1500016007500
1500020004700
Scroll to Top