Na našim prostorima kanalizacioni sistemi uglavnom nisu rešeni, čak ni u urbanim delovima. Plasticne septicke jame su idealno rešenje za sva domaćinstva koja nisu priključena na ove sisteme. Otporne su i na visoke i na niske temperature, a ne šteti im ni UV zračenje. Na njih ne utiču hemijske supstance ni iz zemljišta, ni iz domaćinstva. Pošto su od plastičnih materijala, za njih ne postoji mogućnost korozije.  Podzemne vode ne utiču na njih. Štite od zaraza i neugodnih mirisa.

Zahvaljujući dobro razvijenoj tehnologiji izrade (horizontalni rezervoari i vertikalni rezervoari), iskustvu i kvalitetu plastične septičke jame traju decenijama kada se ugrade, bez ikakvih dodatnih ulaganja. Novac uložen u njih višestruko će se isplatiti, a kada se uzmu u obzir i druge pogodnosti izbor ovog proizvoda će se uvek pokazati ispravnim i korisnim. Odličan kvalitet po pristupačnoj ceni su želja i potreba svakog kupca.

Protočne i neprotočne plastične septičke jame

Postoje dve vrste septičkih jama: protočne i neprotočne. Protočne septičke jama sadrže odvodne kanale koji u zemlju sprovode delimično prečišćenu vodu. Neprotočne septičke jame mogu pomoću cevovoda u zemlju sprovoditi delimično prečišćenu vodu, uz uslov da okolni izvori pitke vode nisu izloženi zagađenju.

Plastične septičke jame se proizvode  tehnologijom spiralnog namotavanja polietilena visoke gustine –PEHD i polipropilena (PP) . Zapreminu, prečnik i visinu je moguće izraditi u dogovoru sa kupcem.

Septicke jame od plastike se mogu proizvoditi sa jednom, dve ili više komora. Komore ili taložnici služe za taloženje  čvrstih supstanci, a njihov broj zavisi od kapaciteta objekta i protoka otpadnih voda.

Dvokomorne i trokomorne septičke jame se postavljaju brzo i lako. Ceo proces se obavlja za manje od jednog dana. Najpre treba iskopati rupu u koju će septička jama biti postavljena. Unutrašnja površina rupe  se ispunjava peskom. Zatim se u rupu spušta septička jama i prazan prostor se ispunjava peskom do 2/3 visine septičke jame. Preostali deo rupe se može ispuniti zemljom.

I održavanje plastičnih septičkih jama je takođe jednostavno. Po potrebi se u nju ubacuju sredstva za održavanje septičkih jama. Prazne se cisternom preko posebnog priključka.