Upotreba plastičnih pontona

Plastični ponton je vrsta plovila sa pljosnatim dnom, četvorougaonog ili ovalnog oblika. Može se koristiti kao splav, kao pomoćno prevozno sredstvo u brodogradilištima za prevoz opreme za popravku ili bojenje brodova, u lukama za prevoz robe ili otpadaka… Više pontona privezanih ili pričvršćenih jedan uz drugi od jedne do druge obale mogu činiti pontonski most.

Plastični pontoni za splavove se i na druge načine mogu kombinovati, spajati i transformisati. Plastični elementi se spajaju sa galvanizovanim elementima.

Plutajući plastični pontoni se mogu konstruisati u:

  • veće i manje dokove
  • plutajuće platforme
  • plutajuće staze
  • plutajuća ostrva
  • plutajuće  vezove za plovila

Plastični pontoni za marine, dok ili gat 

Dok, gat i marina su nazivi za mesta koja služe za pristajanje brodova i drugih manjih plovila i obavljanje lučkih operacija. Vekovima su građeni od nasipa, drvenih stubova, zidani, popločavani kamenom, ojačavani gvozdenim konstrukcijama… Danas se jednostavno mogu napraviti slaganjem plastičnih elemenata. Pošto su elementi lako spojivi isto tako se mogu razdvojiti i prepakovati u druge željene oblike.

Zamena metalnih buradi plastičnim pontonima

Plastične pomtone je moguće koristiti i zameniti svuda gde su se koristila metalna burad. Plastični pontoni ne rđaju i decenijama će ostati nepromenjenog sastava i oblika.

Upotreba plastičnih pontona u rekreaciji i zabavi

Kada su rekreacija i zabava u pitanju plastični pontoni su i tu našli svoju primenu. Odlična su podloga za vikendice na vodi i sojenice. Mogu se postaviti na obale slatke ili slane vode kao plaža, mesto za rekreaciju ili ribolov.

Proizvodnja i održavanje plastičnih pontona

Plastični pontoni se proizvode od polietilena visoke gustine. Ovaj materijal je lakši od vode i zato slobodno pluta. Bez problema se mogu koristiti i u slatkoj i u slanoj vodi. Po narudžbini se može napuniti polistirenskom penom ili stiroporom  koja će zadržati eventualni prodor vode usled oštećenja  pontona. Takođe se u njih mogu ugraditi pregradne komore. Njihova veličina i dimenzije se mogu oblikovati po želji kupca.

Plastični pontoni ne zahtevaju posebno održavanje. Nije potrebno farbanje, ni antikorozivna zaštita. Otporni su na promenljivost klime, oscilacije u temparaturama,led, vetrove i talase. Mogu se koristiti u predelima sa najrazličitijim meteorološkim karakteristikama. Ispunjavaju sve ekološke standarde. Ako se na to doda prikladnija cena u odnosu na ostale materijale, plastični pontoni imaju višestruku prednost u odnosu na sve ostale opcije.