AS Plast je razvio proizvod plastični separatori mast i ulja. Razvoj industrije je doneo mnogo mnogo dobrog i pozitivnog čovečanstvu. Ali uz opšti napredak uvek idu i neke negativne pojave. Korišćenje nafte i naftnih derivata, masti i ulja dovelo je do zagađenja životne sredine i to je najveći problem modernog čovečanstva. Svako rešenje koje doprinosi poboljšanju životnih uslova i rešavanju problema je dobrodošlo. Razvoj novih ekoloških tehnologija je jedan od važnih zadataka za budućnost. Svetske vode su prezagađenje i njihovo prečišćavanje je jedan od najvažnijih ekoloških poduhvata.

Prečišćavannje otpadnih voda je uveliko zaživelo i kod nas. Na to nas, pored sopstvenog razvoja ekološke svesti obavezuju i najnoviji zakoni i propisi koji se tiču ove oblasti. Značajan doprinos prečišćavanju otpadnih voda daje upotreba plastičnih separatora ulja, masti i naftnih derivata.

Plastični separatori ulja, masti i naftnih derivata se koriste za:

  • tretman tehnoloških otpadnih voda u industriji, pranju automobila, automehaničarskim i vulkanizerskim radnjama čišćenju zauljenih površina npr. na benzijskim pumpama…
  • tretiranje kišnice koja otiče sa čvrstih, odnosno vodonepropusnih površina: puteva, parkirališta, parkova, trgova, skladišta…
  • prečišćavanje otpadnih voda koja sadrže ulja i masti u restoranima, hotelima idrugim ugostiteljskim objektima, klanicama, prehrambenoj industriji…
  • zadržavanje i zaštitu okolnih područja od izlivanja tečnosti gde god se za to ukaže potreba

Plastični separatori ulja, masti i naftnih derivata se ne ugrađuju na krovove, zelene površine, kanalizacione sisteme sa sanitarnom otpadnom vodom …

Način funkcionisanja plastičnih separatora

Separatori su uglavnom horizontalni plastični rezervoari – cisterne. Separatori se sastoje sastoje iz dela za taloženje i dela sa koalescentnim – filterom.

Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu razrađen je sistem prečišćavanja voda u više procesa:

  • u procesu sedimentacije odvajaju se grube čestice zagađenja koje imaju veću masu od vode
  • proces  flotacije je proces za razdvajanje, gde se čestice odnose uz pomoć mehurova gasa na površinu i formiraju penu. Takva pena se lako uklanja sa tečnosti. Time se voda „bistri“, a proces je 6 do 8 puta brži od sedimentacije
  • proces  sorpcije je efikasan  proces dodatne filtracije

Ugradnja plastičnih separatora

separtaoriUgradnja plastičnih separatora je brza i laka.  Nisu potrebni pripremni radovi, poput  izrade temelja. Ugrađuju se u prethodno mašinski ili ručno iskopan rov sa podlogom od peska ili šljunka. Postavljeni separator se samo po obodu zatrpava. Neophodno je zatim još obaviti podešavanje radnih visina i priključivanje dovodne i odvodne cevi. Nakon postavljanja potrebno je separator napuniti vodom do visine izlaza.

Kako se održavaju separataori

Kao i ugradnja, održavanje plastičnih separatora nije teško. Posle vizuelnog pregleda i uočavanja činjenice da je potrebno čišćenje treba ukloniti sadržaj separatora i odložiti ga na bezbedno mesto. Dalje je potrebno samo separator napuniti čistom vodom.

Ispuštanje prečišćene vode je moguće u prirodu ili kanalizacioni sistem pomoću posebnih priključaka.